Ozolmuižas pagasta centrā atrodas Ozolmuižas Romas katoļu baznīca, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celta 1820.gadā par grāfu Pētera un Marijas Plāteru-Zībergu līdzekļiem. Baznīca ir akmens būve ar nelielu torni. Tajā ir 3 zvani. No ārpuses baznīca apmesta apmesta ar kaļķa javu, kurā liktas akmens šķembas. Baznīcai ir skārda jumts, baznīcas garums ir 20 m, platums 10 m. Lielās durvis ir baznīcas fasādē, mazās sānos. Netālu no baznīcas ceļmalā ir draudzes kapsēta, kurā apbedīts ilggadējais prāvests Vits Urbels (1878-1973).


Ozolmuižas pagastā atrodas:

  • Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Spriņģu pilskalns (Golberova gora).
  • Vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Voronovas senkapi. 
  • Ozolmuižas kapliča. Pirms Ozolmuižas Romas katoļu draudzes baznīcas uzbūvēšanas 1820.gadā Ozolmuižā par dievnamu iespējams kalpoja akmens mūra māja pretī kungu mājai, kas daļēji saglabājusies arī šodien, kaut gan nedaudz pārbūvēta. Šinī mājā 60.gadu sākumā atradās arī kolhozu kantoris, bet pēc tam tā kalpoja kā dzīvojamā māja.  • Ozolmuižas pagasta teritorijā ir 7 krucifiksi: 1. Ratinieku ciemā (uzstādīšanas gads nav zināms, uzstādīja ciema ļaudis, ciema iedzīvotāji dziedājumus rīko maijā); 2. Ratinieku ciemā (uzstādīšanas gads nav zināms, uzstādīja bijušais ciema iedzīvotājs Gaidulis uz savas zemes, netiek dziedāts); 3. Ratinieku ciemā (uzstādīšanas gads nav zināms, uzstādīja bijušais ciema iedzīvotājs Grancovskis uz savas zemes, atjaunoja bijušais zemes īpašnieks Udalovs 2009.gadā); 4. Spundžānu ciemā (uzstādīja koktēlnieks Antons Rancāns 2000.gadā); 5. Laļu ciemā (uzstādīja Pēteris un Jānis Pauliņi 1929.-1930.gadā); 6. Jaunsaimnieku ciemā (uzstādīja bijušais ciema iedzīvotājs Jāzeps Antonevičs 1993.gadā); 7. Kozoru ciemā (Krucufikss ļoti sens, uzstādītājs un uzstādīšanas gads nav zināms); 8. Pauliņu ciemā (krucifikss ļoti sens, uzstādītājs un uzstādīšanas gads nav zināmi); 9. Skuju ciemā (uzstādīja ciema iedzīvotājs Vjačeslavs Dubrovskis, uzstādīšanas gads nav zināmi).
  • Zvanu tornis un vārti, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi (19.gs.). 
  • Vietējās nozīmes aizsargājamais dabas objekts kopš 1972.gada ir arī Ozolmuižas parks (4,4 ha), kurā ir stādītas liepu un egļu alejas.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .