Uzstādītie ziņojumu dēļi pa :

Krīviņos

Pauliņos

Skujās

Laļos

Spundžānos

Drejerovkā

Lielajos Garančos

Mazajos Garančos

Kozoros

Bumbišķos

Ratiniekos


Rēzeknes novada pašvaldība

Ozolmuižas pagasta pārvalde

Reģ. Nr.                       90000025361
Banka:                         
DNB banka Rēzeknes filiāle
Kods:                            
RIKOLV22
Norēķinu konts:      
LV65RIKO0002010102872

Ozolmuižas pagasta pārvaldes sniedzamo pakalpojumu cenrādis pieejams šeit: Maksas_pakalpojumi.docx

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .